ABOUT US

ABOUT US

About Us

เพราะความสำเร็จยากที่จะเกิดจากพลังของคนเพียงคนเดียว ‘เรา’ ในฐานะฟันเฟืองหนึ่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ หรือ แพคเกจจิง มองเห็นว่าการร่วมมือกันระหว่างหน่วยธุรกิจในวงการสิ่งพิมพ์นั้นเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะทำให้พวกเราทุกคนสามารถสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันและพาทุกภาคส่วนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ท่านอยากจะไป

Our Values

รูปแบบการทำธุรกิจที่เปิดกว้าง บริหารด้วยความซื่อสัตย์ บริการอย่างจริงใจ และเราจะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง

Our Vision

เราต้องการสร้างกลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) ทั้งหมดของห่วงโซ่อุปาทาน (Supply Chain) เรายึดถือความจริงใจฉันท์มิตร ซื่อสัตย์ ผนวกด้วยหลักการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น สะดวก และคุ้มค่า เพื่อยกระดับให้ห่วงโซ่อุปาทานมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Our Mission

เรามุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ด้วยความใส่ใจ ทั้งยังส่งมอบความสบายใจให้กับลูกค้าของเรา ด้วยสินค้ากระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษแพคเกจจิง และบริการต่างๆ เร็วกว่า ดีกว่า และคุ้มค่าที่สุด อันเป็นปัจจัยหลักที่เติมเต็มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและขยายขีดความสามารถให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์

เกี่ยวกับเรา

เราคิดค้นบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ลดต้นทุนและปิดการขายเร็วขึ้น

person04-4

“ความพอดีคือหัวใจ … ถ้าพอดีทุกอย่างก็ง่าย สบาย ควบคุมได้ ทั้งธุรกิจและชีวิต” – คุณอรรณพ  จิตติปัญญากุล

ผมดูแลกลุ่มธุรกิจในเครือ 7-8 แห่ง แต่ละแห่งแตกต่างกันในรายละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานง่ายและชัดเจน คือคุณรู้จุดพอดีแล้วคุณบริหารทีมงานบนจุดพอดีนั้น นั่นแหละหัวใจ … ถ้าพอดีทุกอย่างก็ง่าย สบาย ควบคุมได้ ทั้งธุรกิจและชีวิต ผมวางไทยเปเปอร์ดีให้เป็นคู่ค้าที่ลูกค้าไม่ต้องเปลืองอารมณ์จัดการกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

EMAIL ME

สนใจใช้บริการ ไทย เปเปอร์ ดี

คลิกที่นี่ เพื่อขอราคาพิเศษ ต้นทุนลด ไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไป

ลูกค้าของเรา